Global Compact Latvijā | sākumlapa
Latviski in English Po-russki
Globālais līgums Latvijā

Pasaules attīstības vēsturē XXI gadsimts ienāk ar vispārcilvēcisko vērtību nozīmes apzināšanu visās darbības jomās.

Mēs visi dzīvojam uz vienas nelielas planētas Zeme, un katra iedzīvotāja labklājība un labsajūta ir atkarīga no indivīda rīcības un ietekmes. Ikviens no mums ir saistīts ar darba tiesībām, vēlas, lai vienmēr tiktu ievērotas viņa cilvēktiesības, un mēs visi dzīvojam vienotā vidē. Apvienojot šīs būtiskākās cilvēka darbības jomas, ANO uzsāka Globālā līguma kustību, lai veicinātu ilgtspējīgas attīstības principu ieviešanu visā pasaulē. Lai varētu efektīvi izmantot labumus, ko sniedz globalizācijas process, uzņēmumiem ir savstarpēji jāsadarbojas un jākoordinē darbības stratēģijas.

 

Šīs mājas lapas mērķis ir sniegt informāciju par Globālā līguma kustību, tās vēsturi, mērķiem, desmit principiem, pievienošanās iemesliem, kustību Latvijā, lai veicinātu korporatīvās sociālās atbildības izpratni un tās principu ieviešanu Latvijas uzņēmumu darbībā.

Desmit GC principi
4. princips: "Uzņēmēji nedrīkst izmantot piespiedu darbu."
uz augšu  
Globālā līguma kustība
Vēsture
Galvenie mērķi
Kāpēc pievienoties?
10 principi
Globālā līguma kustība Latvijā
Kā pievienoties?
FAQ
Noderīga informācija
Kontakti
Jaunumi
Piedalies tulīt!
Latvijas Darba deveju konfederacija
Jaunumi
The global compact leaders summit / 30.01.2007. / Lasiet vēl...
LDDK, Delna un uzņēmēji aicina aktīvāk iesaistīties par pretkorupcijas principu īstenošanu Latvijā / 11.12.2006. / Lasiet vēl...
Globālā līguma pretkorupcijas principa īstenošana Latvijā / 06.12.2006. / Lasiet vēl...
GL Konsultatīvās padomes sēde / 18.02.2004. / Lasiet vēl...